Màu đơn sắc

MS: Xanh chuối T

Ưu điểm Màu sắc phong phú, bề mặt đa dạng. Bền màu, bề mặt khó trầy xước. Ván phủ Melamine có giá thành hợp lý. Ứng dụng Ván phủ Melamine thường ứng dụng trong sản xuất nội thất văn phòng: tủ văn phòng, bàn làm việc, bàn họp…; nội thất gia đình: giường, tủ, bàn …

MS: Xanh chuối T Read More »

MS: Xanh dương T

Ưu điểm Màu sắc phong phú, bề mặt đa dạng. Bền màu, bề mặt khó trầy xước. Ván phủ Melamine có giá thành hợp lý. Ứng dụng Ván phủ Melamine thường ứng dụng trong sản xuất nội thất văn phòng: tủ văn phòng, bàn làm việc, bàn họp…; nội thất gia đình: giường, tủ, bàn …

MS: Xanh dương T Read More »

MS: Xanh biển T

Ưu điểm Màu sắc phong phú, bề mặt đa dạng. Bền màu, bề mặt khó trầy xước. Ván phủ Melamine có giá thành hợp lý. Ứng dụng Ván phủ Melamine thường ứng dụng trong sản xuất nội thất văn phòng: tủ văn phòng, bàn làm việc, bàn họp…; nội thất gia đình: giường, tủ, bàn …

MS: Xanh biển T Read More »

MS: Xám T

Ưu điểm Màu sắc phong phú, bề mặt đa dạng. Bền màu, bề mặt khó trầy xước. Ván phủ Melamine có giá thành hợp lý. Ứng dụng Ván phủ Melamine thường ứng dụng trong sản xuất nội thất văn phòng: tủ văn phòng, bàn làm việc, bàn họp…; nội thất gia đình: giường, tủ, bàn …

MS: Xám T Read More »

MS: Xám S

Ưu điểm Màu sắc phong phú, bề mặt đa dạng. Bền màu, bề mặt khó trầy xước. Ván phủ Melamine có giá thành hợp lý. Ứng dụng Ván phủ Melamine thường ứng dụng trong sản xuất nội thất văn phòng: tủ văn phòng, bàn làm việc, bàn họp…; nội thất gia đình: giường, tủ, bàn …

MS: Xám S Read More »

MS: Vàng T

Ưu điểm Màu sắc phong phú, bề mặt đa dạng. Bền màu, bề mặt khó trầy xước. Ván phủ Melamine có giá thành hợp lý. Ứng dụng Ván phủ Melamine thường ứng dụng trong sản xuất nội thất văn phòng: tủ văn phòng, bàn làm việc, bàn họp…; nội thất gia đình: giường, tủ, bàn …

MS: Vàng T Read More »

MS: Latte T

Ưu điểm Màu sắc phong phú, bề mặt đa dạng. Bền màu, bề mặt khó trầy xước. Ván phủ Melamine có giá thành hợp lý. Ứng dụng Ván phủ Melamine thường ứng dụng trong sản xuất nội thất văn phòng: tủ văn phòng, bàn làm việc, bàn họp…; nội thất gia đình: giường, tủ, bàn …

MS: Latte T Read More »

MS: Kem SH

Ưu điểm Màu sắc phong phú, bề mặt đa dạng. Bền màu, bề mặt khó trầy xước. Ván phủ Melamine có giá thành hợp lý. Ứng dụng Ván phủ Melamine thường ứng dụng trong sản xuất nội thất văn phòng: tủ văn phòng, bàn làm việc, bàn họp…; nội thất gia đình: giường, tủ, bàn …

MS: Kem SH Read More »

MS: Hồng T

Ưu điểm Màu sắc phong phú, bề mặt đa dạng. Bền màu, bề mặt khó trầy xước. Ván phủ Melamine có giá thành hợp lý. Ứng dụng Ván phủ Melamine thường ứng dụng trong sản xuất nội thất văn phòng: tủ văn phòng, bàn làm việc, bàn họp…; nội thất gia đình: giường, tủ, bàn …

MS: Hồng T Read More »

MS: Đỏ T

Ưu điểm Màu sắc phong phú, bề mặt đa dạng. Bền màu, bề mặt khó trầy xước. Ván phủ Melamine có giá thành hợp lý. Ứng dụng Ván phủ Melamine thường ứng dụng trong sản xuất nội thất văn phòng: tủ văn phòng, bàn làm việc, bàn họp…; nội thất gia đình: giường, tủ, bàn …

MS: Đỏ T Read More »

Scroll to Top