Arcrylic

MS: AS 801

Ưu điểm Tấm acrylic là một loại bề mặt trang trí trong nội thất. Cấu tạo bởi vật liệu nhựa có tên khoa học PMMA (Poly Methyl Methacrylate) được tinh chế từ dầu mỏ. Màu sắc của Acrylic rất đa dạng: đơn sắc trong suốt, đơn sắc ánh kim, vân gỗ… Acrylic sở hữu độ […]

MS: AS 801 Read More »

MS: AS 702

Ưu điểm Tấm acrylic là một loại bề mặt trang trí trong nội thất. Cấu tạo bởi vật liệu nhựa có tên khoa học PMMA (Poly Methyl Methacrylate) được tinh chế từ dầu mỏ. Màu sắc của Acrylic rất đa dạng: đơn sắc trong suốt, đơn sắc ánh kim, vân gỗ… Acrylic sở hữu độ

MS: AS 702 Read More »

MS: AS 701

Ưu điểm Tấm acrylic là một loại bề mặt trang trí trong nội thất. Cấu tạo bởi vật liệu nhựa có tên khoa học PMMA (Poly Methyl Methacrylate) được tinh chế từ dầu mỏ. Màu sắc của Acrylic rất đa dạng: đơn sắc trong suốt, đơn sắc ánh kim, vân gỗ… Acrylic sở hữu độ

MS: AS 701 Read More »

MS: AS 501

Ưu điểm Tấm acrylic là một loại bề mặt trang trí trong nội thất. Cấu tạo bởi vật liệu nhựa có tên khoa học PMMA (Poly Methyl Methacrylate) được tinh chế từ dầu mỏ. Màu sắc của Acrylic rất đa dạng: đơn sắc trong suốt, đơn sắc ánh kim, vân gỗ… Acrylic sở hữu độ

MS: AS 501 Read More »

MS: AS 403

Ưu điểm Tấm acrylic là một loại bề mặt trang trí trong nội thất. Cấu tạo bởi vật liệu nhựa có tên khoa học PMMA (Poly Methyl Methacrylate) được tinh chế từ dầu mỏ. Màu sắc của Acrylic rất đa dạng: đơn sắc trong suốt, đơn sắc ánh kim, vân gỗ… Acrylic sở hữu độ

MS: AS 403 Read More »

MS: AS 402

Ưu điểm Tấm acrylic là một loại bề mặt trang trí trong nội thất. Cấu tạo bởi vật liệu nhựa có tên khoa học PMMA (Poly Methyl Methacrylate) được tinh chế từ dầu mỏ. Màu sắc của Acrylic rất đa dạng: đơn sắc trong suốt, đơn sắc ánh kim, vân gỗ… Acrylic sở hữu độ

MS: AS 402 Read More »

MS: AS 301

Ưu điểm Tấm acrylic là một loại bề mặt trang trí trong nội thất. Cấu tạo bởi vật liệu nhựa có tên khoa học PMMA (Poly Methyl Methacrylate) được tinh chế từ dầu mỏ. Màu sắc của Acrylic rất đa dạng: đơn sắc trong suốt, đơn sắc ánh kim, vân gỗ… Acrylic sở hữu độ

MS: AS 301 Read More »

MS: AS 205

Ưu điểm Tấm acrylic là một loại bề mặt trang trí trong nội thất. Cấu tạo bởi vật liệu nhựa có tên khoa học PMMA (Poly Methyl Methacrylate) được tinh chế từ dầu mỏ. Màu sắc của Acrylic rất đa dạng: đơn sắc trong suốt, đơn sắc ánh kim, vân gỗ… Acrylic sở hữu độ

MS: AS 205 Read More »

MS: AS 204

Ưu điểm Tấm acrylic là một loại bề mặt trang trí trong nội thất. Cấu tạo bởi vật liệu nhựa có tên khoa học PMMA (Poly Methyl Methacrylate) được tinh chế từ dầu mỏ. Màu sắc của Acrylic rất đa dạng: đơn sắc trong suốt, đơn sắc ánh kim, vân gỗ… Acrylic sở hữu độ

MS: AS 204 Read More »

MS: AS 201

Ưu điểm Tấm acrylic là một loại bề mặt trang trí trong nội thất. Cấu tạo bởi vật liệu nhựa có tên khoa học PMMA (Poly Methyl Methacrylate) được tinh chế từ dầu mỏ. Màu sắc của Acrylic rất đa dạng: đơn sắc trong suốt, đơn sắc ánh kim, vân gỗ… Acrylic sở hữu độ

MS: AS 201 Read More »

Scroll to Top